قالب سازی بهفرد

قالب سازی بهفرد از سال 1380 شروع به تو لید قالب اکستروژن نمود و در سال 1388 تحت نام شرکت قالب سازان بهفرد با مسئولیت محدود در تهران به ثبت رسید.
طراحی و سئو وب سایت قالب سازی بهفرد